Otvaranje olovnog sarkofaga na novootkrivenom rimskom groblju Ozad Arene, Pula