Arheo TiM

za arheološka istraživanja i usluge

Arheo TiM

za arheološka istraživanja i usluge

Arheo TiM d.o.o. je tvrka koja se primarno bavi arheološkim istraživanjem i uslugama. Osnovana je 15. listopada 2015. godine u Puli i prva je tvrtka registrirana za ovu vrstu usluga u Istri.

Registrirane djelatnosti:

 -Arheološka istraživanja i to: arheološka iskopavanja (sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje) arheološki nadzor arheološki pregledi terena (rekognosciranje i reambulacija) nedestruktivne metode (geofizička istraživanja i aeroarheologija) te podvodna arheološka istraživanja 

-Poslovi istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove i korištenja kulturnih dobara * -Djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i predmetima 

-Pružanje usluga istraživanja, dokumentiranja i promocije kulturne baštine 

-Djelatnosti izrade i izvedbe projekata, studija, planova i elaborata iz područja arheologije, kulture i turizma 

-Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

-Pružanje usluga grafičkog, industrijskog, modnog i WEB dizajna te dizajna proizvoda

-Djelatnost dizajniranja te grafičkog i likovnog oblikovanja uporabnih predmeta

-Djelatnost izrade i izložbeno-prodajna djelatnost ukrasnih predmeta, suvenira, imitacije nakita (bižuterije), nakita, slika, rukotvorina, kipova i drugih vrsta umjetnina i stvari primijenjene umjetnosti 

-Pružanje usluga organiziranja i postavljanja izložbi

-Pružanje usluga promidžbe (reklame i propagande)

-Pružanje usluga odnosa s javnošću i priopćavanja 

-Djelatnost pružanja fotografskih usluga 

-Izdavačka i tiskarska djelatnost, te djelatnost umnožavanja snimljenih zapisa 

-Djelatnost izrade, oblikovanja i održavanja world wide web (WWW) stranica, prijenosa informacija putem interneta, pružanje internetskih usluga i usluga putem internetskih portala i virtualnih društvenih mreža dostupnih putem interneta 

-Kupnja i prodaja robe 

-Pružanje usluga u trgovini 

-Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

-Zastupanje inozemnih tvrtki 

-Usluge informacijskog društva

-Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 

-Poslovanje nekretninama 

-Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina 

-Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja 

-Stručni poslovi prostornog uređenja 

-Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

-Djelatnost završnih i zanatskih radova u graditeljstvu 

-Stručni poslovi zaštite okoliša 

-Pružanje usluga čišćenja svih vrsta objekata 

-Održavanje javnih površina 

-Pružanje usluga zemljanih radova, iskopa, nasipanja i niveliranja terena, kopanja kanala i uklanjanja stijena

-Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu 

-Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu 

-Prijevoz za vlastite potrebe 

-Djelatnost prekrcaja tereta i skladištenja robe 

-Pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem 

-Djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja 

-Djelatnost posredovanja pri pružanju usluga u okviru registriranih djelatnosti 

-Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga 

-Univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija

-Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga 

-Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija 

-Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa 

-Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija 

-Audiovizualne djelatnosti

-Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima 

-Računovodstveni poslovi 

-Tajničke i prevoditeljske djelatnosti 

-Pružanje usluga lekture, redakture i korekture tekstova 

-Djelatnost nakladnika 

-Distribucija tiska 

-Djelatnost javnog informiranja

-Djelatnost proizvodnje hrane i pića 

-Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka 

-Pružanje usluga smještaja

-Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) 

-Turističke usluge u nautičkom turizmu

-Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr. 

-Ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl. 

-Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti 

-Poljoprivredna djelatnost 

-Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda 

-Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost 

-Obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji 

-Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda

-Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla

-Promet gnojivima i poboljšivačima tla 

-Djelatnost uzgoja micelija te uzgoja, sakupljanja i prerade voća, povrća, šumskih plodova i gljiva te proizvodnje proizvoda od voća, povrća, šumskih plodova i gljiva

-Djelatnost pakiranja, konzerviranja, punjenja, etiketiranja, konfekcioniranja, označavanja i skladištenja proizvoda u okviru registriranih djelatnosti 

-Djelatnost sušenja i dosušivanja poljoprivrednih proizvoda

-Djelatnost organiziranja i posredovanja u organiziranju savjetovanja, tečajeva, instrukcija, prezentacija, seminara i radionica u okviru registriranih djelatnosti 

-Djelatnost organiziranja, posredovanja u organiziranju, vođenja i moderiranja tiskovnih konferencija, kongresa, priredbi, revija, izložbi, domjenaka, proslava, obljetnica, okupljanja, događanja, festivala, zabavnih programa, sajmova, kulturnih priredbi i manifestacija

Name*
Email address*
Message*