Glavinićev uspon, Pula - 2015. - 2016.

zaštitno istraživanje: antička vila u Valbandonu

Dragonera - rekognosciranje

Medulin - Burle (zapad), ostaci kasnoantičkog objekta

Medulin -Burle (zapad) 2019

Medulin - Burle (zapad) 2019

Medulin -Burle (zapad) 2019